Cenové nabídky Vám

zpracujeme na míru a

zdarma. Stačí si

domluvit nezávaznou

schůzku. Neváhejte nás

kontaktovat!

© SILNICE SERVIS GROUP s.r.o.   2024

Naše nabídka prací

Ruční pokládka balené Termo 4-7 

Ruční pokládka balené Termo 4-7 se hodí například  na

vysprávky výtluků, překopů, propadlin, ale také vjezdy, cesty

do chatové osady, cyklostezky i kompaktnější prostory.  Ruční

pokládka balené je především v silničním stavitelství pro

pokládku živičných (asfaltových) ploch.

Charakteristika: 1. + Žádné dopravní zatížení okolních komunikací v                 průběhu stavby. 2. + Možnost průjezdu stavby. 3. + Hodí se pro častý provoz a velké zatížení. 4. + Tvarování asfaltu po vychladnutí získá vlastní provozní hustotu, což znamená úsporu nákladu a výrazné urychlení výstavby vozovek.

Technologický postup:

Prvním krokem je očištění poškozené vozovky frézováním či

vyfoukáním prachových částic kamenů apod.... Dále se

nanese penetrace, která slouží pro lepší a pevnější přilnavost

materiálu. Poté následně aplikujeme kamenivo obalené

asfaltovým pojivem, které se rovnoměrně rozprostře na

vozovku. V poslední fázi je zapojen válec, který materiál usadí

spojí a následně uhladí.

Turbo 5000

Stroj Turbo 5000 vykonává tryskovou metodu. Tato

metoda je určená na vysprávky výtluků prasklin

propadlin celých ploch (parkovišť, chodníků) a celých

komunikací. Asfaltová emulze je pod vysokým tlakem

turbodmýchadla nastříkaná současně s drceným

kamenivem a následně uválcována pro rovný povrch.

Tato metoda je jedna z nejlevnějších možností, jak

obnovit silně poškozené komunikace.

Charakteristika: 1. + Žádné zatížení okolních komunikací v průběhu    stavby. 2. + Možnost průjezdu stavby. 3. + Jedna z nejlevnějších možností jak obnovit silně poškozené komunikace

Technologický postup:

Prvním krokem je očištění poškozené vozovky vyfoukáním

proudem vzduchu. Do proudu vzduchu se začne vstřikovat

asfaltová emulze povrch se tím penetruje. Do proudu

vzduchu začne padat kamenivo které se zároveň obaluje

asfaltovou emulzí a proud vzduchu zatlačuje kamenivo a tím

ho usazuje. V poslední fázi je zapojen válec, který materiál

více usadí a uhladí.

SILNICE SERVIS GROUP s.r.o.
 Tel.: 734 606 861

Finišer-Strojní pokládka

 je určená pro vetší i menší asfaltové plochy vozovek jako jsou běžné komunikace cyklostezky, příjezdové cesty, parkoviště atd… Tento stroj vám zajistí krásně rovný a rovnoměrně zhutněný asfalt. Finišer je stroj používaný především v silničním stavitelství pro pokládku živičných (asfaltových) koberců.

Charakteristika:

1. + Hodí se pro častý provoz a velké zatížení. 2. + Nízká hladina hluku 3. + Snížená spotřeba paliva 4. + Lepší přilnavost 5. + Dlouholetá životnost 6. + Dokonale rovný povrch Technické specifikace:                   1. Šířka pokládky 1,7 – 3,4 m, s rozšířením až 5 m                   2. Kapacita pokládky 350 t/h                   3. Provozní hmotnost 10 600 kg

Technologický postup:

Prvním krokem je očištění poškozené vozovky frézováním. Po vyčištění vozovky stroj rozprostírá asfaltovou směs a pomocí příčné šroubovice se materiál dostane na celou šířku hladící lišty. Vibrační lišta rovná povrch do požadovaného tvaru a zároveň provede základní předhutnění.  Stroj vám také zajistí nepřetržitou kontrolu výšky povrchu. Finální zhutnění provádíme vibračním válcem.

Naše nabídka prací

Ruční pokládka balené Termo 4-7 

Ruční pokládka balené Termo 4-7 se hodí například  na

vysprávky výtluků, překopů, propadlin, ale také vjezdy, cesty

do chatové osady, cyklostezky i kompaktnější prostory. 

Ruční pokládka balené je především v silničním stavitelství

pro pokládku živičných (asfaltových) ploch.

Charakteristika: 1. + Žádné dopravní zatížení okolních komunikací v                 průběhu stavby. 2. + Možnost průjezdu stavby. 3. + Hodí se pro častý provoz a velké zatížení. 4. + Tvarování asfaltu po vychladnutí získá vlastní provozní hustotu, což znamená úsporu nákladu a výrazné urychlení výstavby vozovek.

Technologický postup:

Prvním krokem je očištění poškozené vozovky frézováním či

vyfoukáním prachových částic kamenů apod.... Dále se

nanese penetrace, která slouží pro lepší a pevnější

přilnavost materiálu. Poté následně aplikujeme kamenivo

obalené asfaltovým pojivem, které se rovnoměrně

rozprostře na vozovku. V poslední fázi je zapojen válec, který

materiál usadí spojí a následně uhladí.

Turbo 5000

Stroj Turbo 5000 vykonává tryskovou metodu. Tato

metoda je určená na vysprávky výtluků prasklin

propadlin celých ploch (parkovišť, chodníků) a celých

komunikací. Asfaltová emulze je pod vysokým tlakem

turbodmýchadla nastříkaná současně s drceným

kamenivem a následně uválcována pro rovný povrch.

Tato metoda je jedna z nejlevnějších možností, jak

obnovit silně poškozené komunikace.

Charakteristika: 1. + Žádné zatížení okolních komunikací v průběhu    stavby. 2. + Možnost průjezdu stavby. 3. + Jedna z nejlevnějších možností jak obnovit silně poškozené komunikace

Technologický postup:

Prvním krokem je očištění poškozené vozovky vyfoukáním

proudem vzduchu. Do proudu vzduchu se začne vstřikovat

asfaltová emulze povrch se tím penetruje. Do proudu

vzduchu začne padat kamenivo které se zároveň obaluje

asfaltovou emulzí a proud vzduchu zatlačuje kamenivo a tím

ho usazuje. V poslední fázi je zapojen válec, který materiál

více usadí a uhladí.

SILNICE SERVIS GROUP s.r.o.

Finišer-Strojní pokládka

je určená pro vetší i menší asfaltové plochy vozovek jako jsou běžné komunikace cyklostezky, příjezdové cesty, parkoviště atd… Tento stroj vám zajistí krásně rovný a rovnoměrně zhutněný asfalt. Finišer je stroj používaný především v silničním stavitelství pro pokládku živičných (asfaltových) koberců.

Charakteristika:

1. + Hodí se pro častý provoz a velké zatížení. 2. + Nízká hladina hluku 3. + Snížená spotřeba paliva 4. + Lepší přilnavost 5. + Dlouholetá životnost 6. + Dokonale rovný povrch Technické specifikace:                   1. Šířka pokládky 1,7 – 3,4 m, s rozšířením až 5 m                   2. Kapacita pokládky 350 t/h                   3. Provozní hmotnost 10 600 kg

Technologický postup:

Prvním krokem je očištění poškozené vozovky frézováním. Po vyčištění vozovky stroj rozprostírá asfaltovou směs a pomocí příčné šroubovice se materiál dostane na celou šířku hladící lišty. Vibrační lišta rovná povrch do požadovaného tvaru a zároveň provede základní předhutnění.  Stroj vám také zajistí nepřetržitou kontrolu výšky povrchu. Finální zhutnění provádíme vibračním válcem.